Synonymer til forlenge

forstørre, fortsette, skjøte, strekke, tøye, utvide, øke, blåse opp, ekspandere, ese, heve, svelle, svulme, trutne, vokse, øke volumetforstørre, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skrift, skriftstykke, skrivskjøte, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvikleutvide, øke volumetutvide, e