Synonymer til formalisme

byråkrati, papirmølle, skjemavelde, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, stell, styre, styringsverk, verk, vesenpapirmølle, vesenskjemavelde