Synonymer til formasjon

batteri, arsenal, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammerbatteri, formering, kolonne, slagorden, stillingbatteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, turnus, stilling, stillingformering, befruktning, fertilisering, unnfangelseformering, eksplosjon (muntlig mening), forbedring, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økning, atlant, baluster, karyatide, obelisk, pilar, pille, støtte, søylekolonne, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, sysselsetting, verv, virke, yrkestilling,