Synonymer til format

begrensning, avgrensing, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakbegrensning, bredde, domensjon, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum, avstand, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, hulmål, høyde, lengdemål, mengde, porsjon, tykkelsebredde, ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, br