Synonymer til formgivning

design, utvikling, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trendutvikling