Synonymer til formodning

anelse, abstraksjon, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeanelse, antakelse, formening, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori, aksiom, anlegg, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårantakelse, drøm, (være i) Morfei armer, blund, dorm, drømmeland, dupp, dvale, døs, hvil, hvile, høneblund, Jon Blund, lur, napp, Ole Lukkøye, slummer, somnambulisme, søvn, søvngjengeridrøm, bevisstløshet, dyp søvn, galskap, hypnose, klarsyn, koma, rus, transedrøm, dagdrøm, fantasi, fatamorgana, fiksjon, hallusinasjon, hildring, imaginasjon, indre bilde, jærtegn, syn, visjondrøm, ekspektanse, forhåpning, fortrøstning, forventning, håp, lit, mulighet, sjanse, tillit, utsikt, von,