Synonymer til formynderskap

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet, sty