Synonymer til fornuft

dyktighet, anlegg, begavelse, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åredyktighet, dømmekraft, erfaring, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten, anskuelse, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenerfaring, avglans, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, reminisens, suvenirerfaring, ansikt, fjes, hjerne, hjernes