Synonymer til forpeste

fise, fjerte, prompe, slippe ei bønne (muntlig mening), forderve, banke, bite, denge, hudflette, jule opp, klype, kveste, piske, pryle, rise, rundjule, skade, skamslå, slå, sparke, stikke, såre, torturere, tukte, voldtaforderve, bryte ned, demolere, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, rive, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødeleggeforderve, forgifte, forsure, forsøple, forurense, infisere, skitne til, ødelegge, avlive, drepe, drukne, ekspedere, felle, gi nådestøtet, gjøre det av med, gjøre et hode kortere, henge, henrette, kvele, kverke, la hodene rulle, likvidere, lynsje, massakrere, myrde, skyte, slakte, slå i hjel, stikke ned, ta av dage, ta livet av, vri halsen om påforgifte, slippe ei b