Synonymer til forrædersk

ekkel, avskyelig, forferdelig, frastøtende, ful, fæl, grim, grusom, heslig, ikke pen, motbydelig, stygg, uestetisk, ulekker, uskjønn, vansiret, vemmeligekkel, avvisende, besk, bitter, blærete, giftig, hoven, hovmodig, hånlig, ironisk, nedlatende, overbærende, overlegen, sardonisk, sarkastisk, satirisk, selvforherligende, skarp, sleivkjefta, spiss, spotsk, spydig, sårende, ubehageligekkel, feig, har lav moral, nedrig, ond, samvittighetsløs, sjofel, smålig, ussel, æreløs, bleik, engstelig, fryktsom, frøsen, kjerringaktig, krypende, motløs, puslete, redd, skjelven i buksene, skvetten, umandig, upåliteligfeig, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, fordervelig, fryktelig, hjerteløs, hjerterå, horribel, infam, lastefull, nederdre