Synonymer til forsake

abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppe, stoppeavbryte, annullere, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, stoppeavlyse,