Synonymer til forskanse

barrikadere, avskjære, avsperre, avstenge, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppebarrikadere, befeste, beskytte, sikre, (for)herde, armere, avstive, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, væpnebefeste, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, bejae, bekrefte, besegle, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, verifisere, vitnebefeste, stengebeskytte, begunstige, berge, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken