Synonymer til forskjell

andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forbedring, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjon, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, feil, vari