Synonymer til forskriftmessig

gyldig, legal, legitim, lovlig, tillatt, akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleliggyldig, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeektelegitim