Synonymer til forslumming

beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, henfall, nedgang, oppløsning, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelse, forf