Synonymer til forståelse

affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhet, anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, åpenhetdeltakelse, barmhjertighet, hjertevarme, kondolanse, lise, medmenneskelighet, medynk, menneskelighet, miskunn, nåde, overbærenhet, skånsel, trøst, brev, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, s