Synonymer til fortegnelse

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, utdragkompendium, bi