Synonymer til forutsi

bebude, advare, alarmere, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varsku, varslebebude, beregne, forutse, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, varsle, vente seg, akte, anse, anslå, bedømme, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdereberegne, ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, arrangere, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, plassere, segmentereberegne, be