Synonymer til forvansket

fordreid, diagonal, forvridd, hellende, oblikk, på halv tolv, på siden, på snei, skeiv, skjev, skrå, slak, ulik, usymmetrisk, vindskeivfordreid, fortegnet, forvrengt, karikert, parodiert, travestert, vindskeivforvridd