Synonymer til forveksling

erindringsfeil, feil, feiltakelse, glemsel, misstak, villfarelse, avvik, divergens, endring, ulikhet, varians, variasjonfeil, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, forferdelig, fryktelig, fælt, galt, grusomt, hjerteløst, hjerterått, horribelt, infamt, lastefullt, nederdrektig, ondskapsfullt, ondt, rått, sadistisk, samvittighetsløst, sjofelt, slemt, stygt, ufølsomt, vemmeligfeil