Synonymer til fot

affutasje, boggi, chassis, fotstykke, fundament, lavett, pidestall, postament, sokkel, stativ, stett, albue, ankel, arm, bein, bryst, finger, fotblad, hode, hånd, hæl, kjeve, kjønnsorgan, kne, ledd, legg, lem, mage, munn, rumpe, rygg, side, skritt, skulder, torso, , apostlenes hester, ben, basis, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårbasis, bærebjelke, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell