Synonymer til fotografere

ape, doble, dublere, etterape, etterligne, gange, herme, imitere, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr