Synonymer til fra oven

fallende, avtagende, calando, dalende, ebbende, minkende, nedadgående, synkendefallende, fra toppen, loddrett, mot bunnen, ned, nedover, ovenfra, synkende, vertikalt, nedadgåendesynkende, synkend