Synonymer til fra tid til annen

av og til, dann og vann, i ny og tid, iblant, innimellom, leilighetsvis, noen ganger, periodevis, stundom, undertiden, undertideniblant, blant, hos, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, ved, inni