Synonymer til fraflytting

avfolking, avfolkning, depopulasjon