Synonymer til fraksjonere

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,