Synonymer til fraksjonering

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, divisjo