Synonymer til frakt

aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindaktivitet, drivkraft, energi, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønske, befordring, brev, forsendelse, gods, kolli, leveranse, levering, pakke, sending, spedisjon, vindbevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, fraksjon, gruppe, klubb, krets, lag, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkelbevegelse, damp, dreis, driv, fres, galopp, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, moment, raskhet, stormskritt, tempo, t