Synonymer til framkalle

anspore, agitere, egge, fordre, forlede, hisse, mane, opphisse, oppildne, provosere, spore, stimulere, tilskynde, utfordre, vekkeanspore, begeistre, fascinere, fremkalle, ildne, incitere, influere, inspirere, motivere, oppmuntre, vekke, vekke interesse, avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet med, være forbundet medbety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg