Synonymer til framstilling

arrangement, ball, bankett, dans, fest, festival, festlighet, galla, gilde, gjestebud, guttekveld, jentekveld, kalas, lag, møte, sammenkomst, samvær, selskap, show, taffel, utdrikkingslag, vorspielarrangement, form, formulering, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjon, betraktning, anskuelse, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankegangbetraktning, filosofi, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, redaksjonform, befinnende, forfatning, forhold, helbred, kondisjon, omstendighet, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstandform, beskaffenhet, bygni