Synonymer til frede

begunstige, berge, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), hjelpe, holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over, amme, bespise, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdretteberge, assistere, avlaste, befri, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligberge, barrikadere, befeste, blokkere, forskanse, stengebeskytte, dra omsorg