Synonymer til fredsbevarende

antimilitaristisk, ikke-voldelig, krigsforebyggende, pasifistisk