Synonymer til fredspolitikk

boligpolitikk, familiepolitikk, finanspolitikk, globaliseringspolitikk, handelspolitikk, innenrikspolitikk, kulturpolitikk, miljøpolitikk, politisk område, samarbeidspolitikk, samferdselspolitikk, utenrikspolitikk, valgpolitikk, forsoningspolitikk, ikke-voldspolitikk, nedrustningspolitikk, valgpolitikkfredspolitikk, forsonings