Synonymer til fremstilling

arrangement, ball, bankett, dans, fest, festival, festlighet, galla, gilde, gjestebud, guttekveld, jentekveld, kalas, lag, møte, sammenkomst, samvær, selskap, show, taffel, utdrikkingslag, vorspielarrangement, form, formulering, framstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjon, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, redaksjonform, befinnende, forfatning, forhold, helbred, kondisjon, omstendighet, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstandform, beskaffenhet, bygning, fasong, figur, konstitusjon, konstruksjon, morfologi, omriss, oppbygning, overflate, sammensetning, skikkelse, struktur, støpning, utseende, redaksjonframstilling, betraktning, f