Synonymer til frikvarter

avbrekk, annullering, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, stoppavbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighetavbrekk, ferie, hvile, intervall, pusterom, rekreasjon, vanskelighetavbrytelse, (være i) Morfei armer, blund, dorm, drøm, drømmeland, dupp, dvale, døs, høneblund, Jon Blund, lur, napp, Ole Lukkøye, s