Synonymer til fundament

affutasje, boggi, chassis, fot, fotstykke, lavett, pidestall, postament, sokkel, stativ, stett, basis, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårbasis, bærebjelke, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell, arkitrav, bete, bjelke, bom, brand, drager, grunnsvill, mønsås, skråbjelke, skråstøtte, slind, slisk, sliske, sperre, stokk, støtte, svill, sville, syll, takbjelke, takås, toppsvill, tverrbjelke, tverrtre, åsbærebjelke, still