Synonymer til gå i bakken

dale, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veiknedale, deise, dette, dratte, dumpe, gli, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, velte, veltedette, denne, inneværende, nåværende,