Synonymer til gå i detalj

begrave seg i, betrakte, bli oppslukt/opptatt av, dukke ned i, fordype seg i, fortape seg i, grave seg ned i, gå opp i, gå til bunns i, henge seg opp i, konsentrere seg om, samle seg om, studere, trenge inn i, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, akte, anse, anslå, bedømme, beregne, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurderebetrakte, besiktige, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sikte, søke, teste, undersøke, utforske, visiterebetrakte, konsentre