Synonymer til gå i spissen for

administrere, anføre, angi, befale, befale over, bestyre, dirigere, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, ha hånd om, kommandere, lede, leie, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, styre, stå for, stå i spissen for, veilede, veiledeangi, anmelde, avdekke, avsløre, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereangi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegg