Synonymer til gå ned

avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veikne,