Synonymer til gange

ape, doble, dublere, etterape, etterligne, fotografere, herme, imitere, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr