Synonymer til gap

avgrunn, brådyp, canyon, dyp, gjel, juv, kløft, ravine, sluk, slukt, stup, svelg, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians,