Synonymer til geledd

batteri, arsenal, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammerbatteri, formasjon, formering, kolonne, slagorden, stillingbatteri, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, turnus, avholdenhet, dong (muntlig mening), femidom, gummi, kondom, p-pille, pessar, prevensjonsmiddel, prevensjonspille, preventiv, spiralkordong, bat