Synonymer til generell

allmenn, allmenngyldig, altomfattende, for alle, kosmisk, universellallmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanligallmenn, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison, abstrakt, akademisk, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndeligallmenngyldig, allemannseie, offentlig, offisiell, publisert, åpenallmenngyldig, universell, åpenalminnelig, vanligalminnelig, banal, ensformig, gørr (muntlig mening), kjedelig, kjedsommelig, langtekkelig, langtru