Synonymer til gi adgang

bore opp, bryte, dirke opp, føre opp (til dans), lukke opp, sprette, starte, ta hull på, åpne, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppebryte, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av medbryte, bane, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffebryte, b