Synonymer til gisse

ane, anta, finne ut av, gjette, greie, klare, løse, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, tippeanta, ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, tippefinne ut av, avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, nøste/rulle opp, oppklare, utrede, tippe, tippegreie, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffegreie, beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare bra