Synonymer til gjøre arveløs

avfeie, avslå, avvise, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrake, vrakeavvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot), slå