Synonymer til gjøre rent bord

bunnskrape, helle (ut), klargjøre, lense, losse, pumpe, rydde, snaue, tømme, øse, argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaskeklargjøre, avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utredeklargjøre, ø