Synonymer til gjøre som én blir fortalt

adlyde, etterkomme, etterleve, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg, underordne segetterkomme, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske, res