Synonymer til gjøre svenske av seg

bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, ta fri, utebli, utebliskofte, forbigå, forspille, forsømme, glemme, ignorere, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la ligge, la være, mangle, neglisjere, overse, ringeakte, sette til side, slurve (med), svikte, unntale, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte, ikke k